NİĞDE ULUKIŞLA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İLÇEMİZE BAĞLI ULUKIŞLA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İÇİN KANTİN İHALESİ YAPILACAKTIR.

İLÇEMİZE BAĞLI ULUKIŞLA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ OKUL KANTİN SÖZLEŞMESİNİN BİTMESİNDEN DOLAYI TEKRARDAN YENİ BİR İHALE YAPILACAKTIR. İHALEYE KATILMAK İSTEYEN TÜM İSTEKLİLER OKUL YÖNETİMİNDEN VEYA MÜDÜRLÜĞÜMÜZDEN BİLGİ ALABİLİRLER.
İLÇEMİZE BAĞLI ULUKIŞLA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İÇİN KANTİN İHALESİ YAPILACAKTIR.

EK-4

 

 

 

İLAN

 

ULUKIŞLA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

1-   Aşağıda ismi, yeri, geçici teminatı yazılı okul kantini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 51 Maddesinin birinci fıkrasının (g) bendine göre Pazarlık Usulüyle yazılı teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle ihale edilecektir. İstekliler yapmış oldukları teklife bağlı olmakla birlikte teklif edilen bedelin üstüne çıkabileceklerdir.

 

2-   İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün toplantı salonunda yapılacaktır.

 

3-   İhale şartnamesi mesai saatleri içinde İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir.

4- Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

 

5-   İhale neticesinde; ihale bedeli 10.000.-TL ve üzerinde olan işlerde sözleşme yüklenici ile bir adet kefil tarafından imzalanacak.

 

6-   Sözleşme bedeli 10.000.-TL üzerinde olan ihalelerde sözleşme imzalanmadan önce kefile ait ikametgâh belgesi nüfus cüzdanı fotokopisi ve kesin teminat Makbuzu 2 adet idareye ibraz edilecektir.

 

7-   İhaleye Komisyon Başkanı ve üyeleri ile okul aile birliğinin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve bunların ikinci dereceye kadar yakınları katılamazlar.

 

8-   Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından mahrum bırakılanlar ihalelere katılamazlar.

9-   İhaleye şirket, dernek, vakıf vb tüzel kişilikler katılamazlar.

10- Bir kişi birden fazla kantin çalıştıramaz ve başka kantin ihalesine giremez.

 

11- Daha önce kantin ihalelerine katılmış olup, sözleşme düzenlemeden vazgeçenler, işletme süresi bitmeden işletmeyi bırakmış olanlar ile icra takibi ile işletme bedeli tahsil edilen kişiler ihaleye katılamazlar.

12- İhaleden yasaklı olanlar ihaleye katılamazlar.

 

İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER 1- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

 

2-   Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede "Adli Sicil Kaydı" veya "Adli Sicil Arşiv Kaydı" var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.

 

3-   İkametgâh belgesi, Nüfus Müdürlüğünden alınacaktır.

4-   Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont

 

5-   Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış Ustalık Belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda kantincilik ile ilgili işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.

 

6-   Başka bir kişi adına ihaleye girecek olanlar için, Noterden alınmış vekâletname.

 

7-   Kantin kiralama ihalelerine katılacak kişiler; ilgili esnaf odasından adına kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair aldığı belge.

 

8-   Muhammen bedeli 10000 TL nin üzerinde olan ihaleler için kefile ait ikametgâh belgesi nüfus cüzdanı fotokopisi ihale komisyonuna ibraz edilecektir.

 

9-   İhale geçici teminat bedeli olan (135 ) TL'nin Ulukışla Mal Müdürlüğüne yatırılması.

10- Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak sicil yazısı.

 

Keyfiyeti ilan olunur.

 

 

EK-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.

 

 

İŞİN ADI

 

 

MUHAMMEN

 

 

GEÇİCİ

 

 

İHALE TARİHİ

 

 

NO

 

 

 

 

BEDELİ

 

 

TEMİNAT

 

 

VE SAATİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

Kantin İhalesi

 

 

 

4500 TL

 

 

135 TL

 

 

04.03.2020

14.00

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Yukarıda istenilen belgelerden asılları istenilenlerin asılları verilecek. Fotokopisi istenilen belgelerin asılları ise ihale komisyonu tarafından istenmesi halinde ihale komisyonuna sunulmak üzere, ihaleye katılacak kişilerin yanlarında hazır bulundurulması gerekmektedir.

 

Kemalpaşa Mahallesi Yakup Ünal Caddesi PTT Yanı Ulukışla/NİĞDE - 0 388 511 20 19

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.