NİĞDE ULUKIŞLA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ulukışla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kantin İhalesi

İLAN

 

1-      Aşağıda ismi, yeri, geçici teminatı yazılı okul kantini 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/d ve 51(g) bendine göre Pazarlık Usulüyle yazılı teklif almak ve bedel üzerinde anlaşmak suretiyle ihale edilecektir. İstekliler yapmış oldukları teklife bağlı olmakla birlikte teklif edilen bedelin üstüne çıkabileceklerdir.

2-      İhale aşağıda belirtilen tarih ve saatte Ulukışla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yapılacaktır.

3-      İhale şartnamesi mesai saatleri içinde Okul Müdürlüğü ilan panosunda görülebilir ve  http://ulukisla.meb.gov.tr/ veya http://www.ulukislaeml.meb.k12.tr adresindeki duyurular bölümünden temin edilebilir.

4-      Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5-      Bir kişi birden fazla kantin çalıştıramaz, çalıştırabilmesi için tüzel kişiliğe sahip olması gerekir.

6-      Daha önce kantin ihalelerine katılmış olup, sözleşme düzenlemeden vazgeçenler, işletme süresi bitmeden işletmeyi bırakmış olanlar ile icra takibi ile işletme bedeli tahsil edilen kişiler ihaleye katılamazlar.

 

      İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER

1-      Nüfus cüzdanı fotokopisi,

2-      Sabıka kaydı olup olmadığına ilişkin Cumhuriyet Savcılığından alınan Adli Sicil Belgesi. Alınan bu belgede “Adli Sicil Kaydı” veya “Adli Sicil Arşiv Kaydı” var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.

3-      İkametgâh belgesi

4-      İhaleye tüzel kişi katılacaksa sicil kaydı, imza sirküleri ve vergi borcu olmadığına dair belgelerin hazırlanması gerekmektedir.

5-      İhaleye katılanlar alanlarında (gıda üzerine) Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi; bu belge yoksa Halk Eğitim Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezinden alınmış sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık veya iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olduğuna ilişkin belge fotokopisi

6-      Başka bir kişi adına ihaleye girecek olanlar için, Noterden alınmış vekâletname

 

7-      İhale Geçici Teminat Bedeli olan 101,25 TL(%3) Ulukışla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okul Aile Birliğinin 68023103-5001 No lu Ulukışla T.C. Ziraat Bankasındaki hesabına yatırıldığına dair dekont.

 

8-      Dosya alındı dekontu. (  Ulukışla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Aile Birliğinin 68023103-5001 Nolu Ulukışla T.C. Ziraat Bankasındaki hesabına 10.00- TL Şartname bedeli olarak yatırıldığına dair dekont)

                

            Keyfiyeti ilan olunur.

 

ULUKIŞLA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

S.

NO

İŞİN ADI

MUHAMMEN

BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ VE SAATİ

YER

1

Ulukışla  Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kantin İhalesi

 

3375,00 TL

101,25 TL

19/01/2016

14:00

 

Ulukışla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

             

 

 

Not :

 Yukarıda istenilen belgelerden asılları istenilenlerin asılları verilecek. Fotokopisi istenilen belgelerin asılları ise ihale komisyonu tarafından istenmesi halinde ihale komisyonuna sunulmak üzere, ihaleye katılacak kişilerin yanlarında hazır bulundurulması gerekmektedir.

Kemalpaşa Mahallesi Yakup Ünal Caddesi PTT Yanı Ulukışla/NİĞDE - 0 388 511 20 19

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.